shadow

ПРАВИЛА військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

{У тексті додатка слова “строкову військову службу” замінено словами “базову військову службу”; слова “Служба зовнішньої розвідки” в усіх відмінках замінено словами “розвідувальні органи” у відповідному відмінку; слова “підрозділ Служби зовнішньої розвідки” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “відповідний підрозділ розвідувального органу” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 563 від 16.05.2024}

  1. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:

1) перебувати на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання – у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані СБУ – у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ (далі – органи СБУ), військовозобов’язані розвідувальних органів – у відповідному підрозділі розвідувального органу). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 563 від 16.05.2024}

за місцем роботи (навчання) – в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 563 від 16.05.2024}

2) прибувати за викликом районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів на збірні пункти, призовні дільниці, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних та резервістів;

{Підпункт 3 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 563 від 16.05.2024}

4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, призовних комісій або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у розвідувальних органах – за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії розвідувальних органів;

{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 563 від 16.05.2024}

5) проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

{Підпункт 6 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 563 від 16.05.2024}

7) особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувального органу), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

{Підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 563 від 16.05.2024}

8) особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”;

9) негайно повідомляти районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів за місцем військового обліку про втрату військово-облікового документа;

10) звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів;

10-1) у період проведення мобілізації (крім цільової) та/або протягом дії правового режиму воєнного стану:

у разі залишення свого місця проживання стати в семиденний строк з дати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи (військовозобов’язані та резервісти СБУ – в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, а військовозобов’язані та резервісти розвідувальних органів – у зазначений строк повідомити про зміну місця проживання відповідним підрозділам розвідувальних органів);

мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон;

уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, свої персональні дані через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором.

Абзац п’ятий цього пункту не застосовується до працівників системи органів дипломатичної служби України.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 563 від 16.05.2024}

11) подавати щороку до 1 жовтня до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на базову військову службу.

  1. Якщо за будь-яких обставин повістка районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки не надійшла, громадяни призовного віку прибувають до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на базову військову службу, визначеного указом Президента України.
  2. Призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зіпсуття або недбале зберігання військово-облікових документів, яке спричинило їх втрату, притягуються до адміністративної відповідальності згідно із Кодексом України про адміністративні правопорушення.
  3. Громадяни, які ухиляються від військового обліку, навчальних (перевірочних) або спеціальних зборів, від призову на базову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, несуть кримінальну відповідальність.

Платформа допомоги врятованим

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації
(далі – Управління) інформує, що службою Віце – прем’єр – міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України, за сприяння Урядової
уповноваженої з питань гендерної політики та спільно з проєктом USAID
„Трансформація комунікацій“ розроблено інформаційну кампанію щодо роботи
Платформи допомоги врятованим (https://www.help-platform.in.ua), на якій
представлено інформацію щодо всіх актуальних сервісів безоплатної допомоги
та підтримки постраждалим від насильства під час війни.

ТРИВАЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ІМУНІЗАЦІЇ 2024

 

З 21 по 27 квітня 2024 року Європейський регіон ВООЗ відзначає Європейський тиждень імунізації.

Мета цього широкомасштабного заходу – підвищити серед громадськості розуміння важливості вакцинації для попередження небезпечних захворювань та збереження життя. Цього року Європейський тиждень імунізації  співпадає з 50-ю річницею впровадження Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) “Розширеної  програми імунізації”, мета якої – забезпечити доступ до життєво необхідних вакцин кожній дитині в світі незважаючи на регіон проживання та соціоекономічний статус. 

Протягом цьогорічної кампанії ми згадаємо найвизначніші досягнення програми за ці 50 років, які дозволили захистити декілька поколінь від небезпечних вакцинокерованих хвороб. Також ми звернемо особливу увагу на нагальну потребу досягнути високого рівня охоплення щепленнями в кожній громаді, аби попередити спалахи таких хвороб сьогодні та в майбутньому” – коментують у ВООЗ.

 

ФАКТИ ПРО ІМУНІЗАЦІЮ

Під час Європейського тижня імунізації нагадуємо 5 важливих фактів про нього:

  1. Імунізація дозволяє зберегти від 2 до 3 мільйонів життів щороку.
  2. Завдяки імунізації в світі більше не фіксуються випадки натуральної віспи – цю небезпечну хворобу, внаслідок якої помирало 3 з 10 захворілих, було повністю викорінено.
  3. Наразі завдяки масовим кампаніям з вакцинації світ наблизився до викорінення поліомієліту – небезпечного захворювання, що може призводити до невиліковних паралічів. Ще відносно нещодавно – у 1988 році – вірус циркулював у 125 країнах світу, а кількість випадків захворювання сягала 350 тисяч. Зараз залишилося всього дві країни, де досі циркулює “дикий” вірус поліомієліту – Афганістан та Пакистан; станом на 29 лютого 2024 року в цих країнах сумарно було зафіксовано  лише 15 випадків хвороби. Важливо також зазначити, що вірус поліомієліту 2 та 3 типів вже викорінено, і наразі в світі фіксується лише вірус поліомієліту 1 типу.
  4. Правець матерів та новонароджених було еліміновано в південно-східній Азії в 2016 році. В цьому регіоні проживає приблизно чверть населення земної кулі, і він став другим серед 6-ти регіонів ВООЗ, де вдалося досягнути елімінації правця матерів та новонароджених. А в 2017 році третім регіоном ВООЗ, де вдалося елімінувати це смертельно небезпечне захворювання серед матерів та немовлят, став Американський регіон. На жаль, повне викорінення правця неможливе, бо бактерія, що його викликає, знаходиться в навколишньому середовищі – в ґрунті та фекаліях багатьох тварин. Проте небезпечній хворобі можна запобігти завдяки дотримання гігієнічних вимог під час пологів та вакцинації, ефективність якої у випадку своєчасних ревакцинацій сягає 100%.
  5. Деякі вакцини попереджують онкологічні захворювання, а саме вакцина проти гепатиту В,  що профілактує розвиток раку печінки, спричиненого ускладненням гепатиту В, та вакцина проти вірусу папіломи людини, що профілактує розвиток 6 видів раку, викликаних вірусом папіломи людини.

 

Більше про вакцинацію можна дізнатися на Національному порталі з імунізації: vaccine.org.ua/

Довідково: Національний портал з імунізації було створено ГС “Коаліція за вакцинацію” завдяки підтримці американського народу, наданій через агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту “Розбудова стійкої системи громадського здоров’я“, який реалізується на підтримку Міністерства охорони здоров’я України та Центру громадського здоров’я МОЗ України. Для прикладу було використано портали з імунізації, які вже давно та успішно функціонують в США та країнах Євроспільноти.

Провідний експерт Національного порталу імунізації – Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з імунізації.

Безоплатне тестування на ВІЛ

Загроза зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) продовжує зберігатися під час війни. Адже люди менше звертаються до лікарів і піддаються більшим загрозам. Швидкий тест на ВІЛ можна зробити у сімейного лікаря, терапевта або педіатра.
Тест безоплатний та покривається в межах пакета «Первинна медична допомога». Для вимушених переселенців наявність декларації не обов’язкова, звернутися можна до лікаря первинної медичної допомоги за місцем перебування.
Експрес тест на ВІЛ дозволяє виявити антитіла до ВІЛ протягом 10-15 хвилин. Обстеження є конфіденційним. Для тестування знадобиться зразок крові.
Результат швидкого тесту не є остаточним, а є підставою для проведення більш точних лабораторних аналізів. Тому сімейний лікар направить на необхідні лабораторні обстеження у разі потреби.
Нині ВІЛ контролюється медикаментами. Існують препарати для доконтактної (PrEP) та постконтактної профілактики інфекції, а також лікування пацієнтів із встановленим діагнозом (АРТ). Людина, яка приймає ліки, продовжують жити повноцінним життям. Тому навіть при позитивному статусі варто не опускати руки і лікуватися.

Громадська спілка «Центр відповідальної гри» (RGC) здійснює соціально-психологічну реабілітацію осіб із ігровою залежністю

Центр відповідальної гри (RGC) як громадська спілка створений з метою розбудови в Україні  дієвої системи заходів, спрямованих як на попередження (профілактику) виникнення ігрової залежності, так і на подолання та мінімізацію її негативних наслідків.

На сьогодні RGC спільно із Міністерством соціальної політики України напрацьовано проєкт Державного стандарту надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, яка включена до Класифікатора соціальних послуг за кодом 017.4. Ми переконані в тому, що запровадження цього державного стандарту стане черговим ваговим кроком для підтримки людей з ігровою залежністю, членів їх сімей, задоволення суспільних інтересів в цілому та формування відповідального ставлення суспільства до гри на гроші.

На разі, RGC відкрито Простір життя – простір, в якому люди, які зіштовхнулися з проблематикою залежності від азартних ігор зможуть отримати комплексну допомогу (психологічну, соціальну, правову, тощо), а також прослухати курс лекцій з даної тематики. Для цього, RGC, зокрема, набув статусу надавача соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю.

Команда RGC центру соціально­психологічної підтримки «Простір життя» надасть можливість знайти шляхи повернення до повноцінного життя та подолання залежності від азартних ігор.

Контакти Простору життя: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 11.

Гаряча лінія: 0 (800) 336-105 (дзвінки по Україні безкоштовні).

Алгоритм дій жителів Черкаської області для виклику бригади ЕШМД та отримання медичної допомоги»

Як викликати екстрену медичну допомогу в умовах перебоїв
електроенергії та зв’язку.
1. Спробувати набрати номер «103» з мобільного;
2. При відсутності мобільного зв’язку та наявності стаціонарного
телефонного зв’язку – набрати «103» зі стаціонарного;
3. Якщо «103» недоступний, то скористатися спеціальними резервними
номерами (з мобільного або стаціонарного).
Додаток 1
!!!! НАГОЛОШУЄМО!!! Використовувати дані номери телефонів тільки у
випадку коли є перебої зі зв’язком та ви не можете зателефонувати на лінію
«103»!!!
Стаціонарні номери:
(0472)55-50-10
(0472) 55-50-11
Мобільні номери:
099-139-62-88
Набір через додатки-месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram):
099-139-62-88
Приймання викликів у Skype
live:.cid.37b89e8771348200 (otcemdmki 03(§gmail.com) – Черкаська область
ЕМД
!! Обов’язково чітко сформулюйте причину виклику (опишіть скарги і
симптоми пацієнта), точну адресу виклику, назвіть прізвище, ім’я, стать та
вік пацієнта!
5. Спробувати зв’язатись з операторами інших екстрених служб: 112, 101,102
або альтернативні номери ДСНС, Нацполіції.
6. Зателефонувати на стаціонарні номери місцевих підстанцій/пунктів
базування бригад ЕМД КПП «Обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф Черкаської обласної ради»:
Черкаська станція – (0472) 37-66-73
Канівська підстанція – (04736) 3-65-22
Чигиринська підстанція – (04730) 2-58-41
Лівобережна станція (м. Чорнобай) – (04739) 2-26-02
Золотоніська підстанція – (04737) 2-14-49
Драбівська підстанція – (04738) 3-04-99
Звенигородська станція – (04740) 2 -22-07
Тальнівська підстанція – (04731) 3-26-47
Катеринопільська підстанція – (04742) 2-26-12
Лисянська підстанція – (04749) 6-25-51
Ватутінська підстанція – (04740) 6-12-72
Шполянська підстанція – (04741) 2-05-42
Уманська станція – (04744) 4-02-31
Христинівська підстанція- (04745) 6-00-13
Маньківська підстанція – (04748) 6-34-43
Монастирищенська підстанція – (04746) 2-54-10
Жашківська підстанція – (04747) 6-40-87
Смілянська станція — (04733) 2-07-22
Городищенська підстанція – (04734) 2-22-08
Кам’янська підстанція – (04732) 6-24-93
Корсунь-Шевченківська підстанція – (04735) 2-17-21;
7. Самостійно звернутися до пункту постійного чи тимчасового базування
бригад екстреної медичної допомоги, поліції, ДСНС, пунктів незламності.
8. Самостійно звернутися до лікарні.
9. Зупинити автомобіль швидкої, поліції, рятувальників та попросити про
допомогу

Міністерство охорони здоров‘я України спільно з Проектом USAID “Підтримка реформи охорони здоров‘я” запускають всеукраїнське опитування “Голос пацієнтів”

Хочете, аби медичний сервіс в Україні був якіснішим і зручнішим? Розкажіть нам про свій досвід взаємодії з системою охорони здоров‘я.
Міністерство охорони здоров‘я України спільно з Проектом USAID “Підтримка реформи охорони здоров‘я” запускають всеукраїнське опитування “Голос пацієнтів”, аби дізнатися, як ви сприймаєте і ставитесь до змін в українській медицині.
Анкета опитування . Будь ласка, приділіть їй декілька хвилин. Від ваших відповідей залежить те, якою буде система охорони здоровʼя України у майбутньому. Дякуємо!

Мобільний застосунок для жінок

Мобільний застосунок для жінок, що постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, чи перебувають у групі ризику.

Створено у співпраці з Міністерством Внутрішніх Справ України та Національною Поліцією за підтримки уряду Великої Британії.

Застосунок спрямований на полегшення отримання допомоги тією категорією жінок, які не мають можливості подзвонити у поліцію через фізичні особливості (наприклад, особи з порушенням слуху), тотальний контроль особистого життя, відсутність коштів на рахунку тощо.

Мобільний застосунок надає можливість викликати поліцію через кнопку «SOS», без дзвінка на 102. У такому випадку спілкування телефоном з оператором можна уникнути, адже поліція приїде знаючи про специфіку випадку (домашнє насильство) за геолокацією або вказаною при реєстрації адресою.

Зовнішній інтерфейс застосунку замасковано під звичайний мобільний застосунок у телефоні жінки. Кнопка виклику поліції, корисна інформація та контакти інших служб допомоги у випадках домашнього або гендерно зумовленого насильства, доступні тільки у прихованому інтерфейсі, доступ до якого має лише власниця телефону.

Застосунок функціонує і доступний для завантаження як у Play Market, так і в App Store.

Назва застосунку не розповсюджується з метою безпеки жінок, які будуть ним користуватися. Наразі дізнатися деталі щодо назви застосунку та його встановлення можна зателефонувавши на гарячу лінію 116 123.

Чат-бот “Буду мамою” для вагітних

В рамках співпраці платформи «Охорона здоров’я» ВАОТГ та ГС «Ліки контроль» представляємо органам місцевого самоврядування спеціальний чат-бот “Буду мамою” для вагітних, який доступний:

– Viber  (https://chats.viber.com/iwillbemother_bot)

– Telegram (https://t.me/IWillBeMother_bot)

Чат-бот надає інформацію про безоплатні медичні послуги під час ведення вагітності і пологів, які доступні за програмою медичних гарантій.

Спеціальний чат-бот “Буду мамою” для вагітних розроблений громадською організацією “Ліки Контроль” і благодійним фондом “280 днів. Його створено за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS», що реалізується Фондом Євразія, та за сприяння Міністерства цифрової трансформації України й підтримки Фонду Східна Європа. Інформаційні партнери проєкту – НСЗУ  і МОЗ України.

Всесвітній день рідкісних захворювань

Якщо зібрати всіх людей з рідкісними захворюваннями в одній країні, вона стала б третьою за чисельністю населення країною на нашій планеті. У світі налічується понад 7000 різних видів рідкісних захворювань і розладів.
Парадокс рідкості
Навіть при тому, що «хвороби рідкісні, пацієнти з рідкісними хворобами — численні», тому «вельми зазвичай мати рідкісну хворобу». 80 % рідкісних хвороб мають генетичну природу. Вони можуть бути успадковані, набуті з виниклої генної мутації або від хромосомного порушення. Фактично, рідкісна хвороба може бути замаскована проявом інших порушень здоров’я, які можуть призвести до помилкового діагнозу. Незважаючи на свою різноманітність, рідкісні хвороби мають спільні риси:
вони призводять до дуже важкого хронічного, часто небезпечного для життя стану;
рідкісні хвороби починаються в дитинстві у половині випадків;
під загрозу ставиться якість життя пацієнтів з рідкісними захворюваннями;
з’являється нестача або повна втрата автономії;
важке психологічне навантаження: страждання пацієнтів з рідкісним захворюванням, їхні близькі перебувають в психологічному розпачі через брак надій на одужання, відсутність щоденної практичної підтримки.